The Bit Corabel - The Corabel That Likes To Say Yes.

Nu är barnbarnen här

Posted May 30, 2014, 7:37 p.m. By corabel

Det man vill göra när ens barnbarn är här på besök är att ha kul med dom och detta för att man vill vara en som dom kanske senare tycker är roligt att vara med och detta har gjort att man nu var bered på att ta hem dom på besök utan ens föräldrar var med och detta gjorde att man satte sig ner och spelade ett kortspel som hette UNO. Detta spel är roligt och detta gjorde att man fick många skratt salvor av en barnbarn och även av ens fru som var med och spelade och dessutom så var man ute och cyklade med dom också som dom även tyckte om att göra.